chinois
chinois

30 x 30 cm

binche
binche

30 x 30 cm

fang
fang

30 x 30 cm

topeng
topeng

30 x 30 cm

no
no

30 x 30 cm

clown
clown

30 x 30 cm

masques

 
Mascarade
Mascarade

45 x 35 cm

mascarade

L'Ame Soeur
L'Ame Soeur

l'âme soeur

les murs aveugles
les murs aveugles

75 x 45

les murs aveugles
les murs aveugles

75 x 45

les murs aveugles